• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje należy kierować na adres:

ul. Nawojowska 100 A
33-300 Nowy Sącz

wraz z dołączonym do przesyłki zawierającej reklamowany produkt formularz reklamacji zawierającego szczegółowy opis reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.


Wzór formularza reklamacji

 

 

data i miejsce

 

 

REKLAMACJA

 

Ja, ______________________________, adres: ______________________ niżej podpisany/a niniejszym reklamuję produkt ___________________________________________ Opis reklamacji: ___________.

 

________________________